Tag

Những tin tức liên quan đến: Thông Báo

 • [Thông Báo] Dừng Hoạt Động Túi Zing Xu

  Kể từ ngày 20/11/2018 VNG sẽ tạm dừng mọi hoạt động nạp ZingXu vào Túi Zing Xu (Là thuật ngữ để chỉ nơi lưu giữ các thông tin liên quan đến việc nạp, lưu trữ, sử dụng ZingXu). ZingXu còn dư trong túi ZingXu vẫn được tiếp tục sử dụng để chuyển đổi sang game

 • [Thông Báo] Sai Hiển Thị Hoạt Động Chúc Mừng Giáng Sinh

  Quý Nhân sĩ thân mến, trong quá trình cập nhật phiên đã xảy ra vấn đề hiển thị ngoài ý muốn tại hoạt động Chúc Mừng Giáng Sinh được bắt đầu từ 00:00 ngày 24/12/2018 và kết thúc 25/12/2018. Nay Ban Điều Hành xin thông báo như sau:

 • [Khảo Sát] Khảo Sát Lực Chiến Tính Năng

  Nhằm để cải thiện tình trạng về vấn đề lực chiến không tương thích với sức mạnh của nhân vật. Nay Ban Điều Hành xin gửi đến quý nhân sĩ khảo sát về việc cải thiện vấn đề lực chiến trong thời gian tới, Mong quý nhân sĩ cùng tham gia.

  Top