09/08/2012: Bảo trì máy chủ Kim Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hiện tại một số nhân sĩ không thể đăng nhập vào game, Ban Điều Hành sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Kim Long trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: từ 0h00 đến 0h30 ngày 09/08/2012.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top