[Bảo trì] Bảo trì đột xuất máy chủ

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Tiên Nhân, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành thời gian bảo trì hệ thống máy chủ [252] Chi Hổ trong thời gian ngắn.

Phạm vi bảo trì: Trên máy chủ [252] Chi Hổ

  • Thời gian: 14h00 đến 15h00 ngày 28/8/2013 (dự kiến trong vòng 1 tiếng)

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, các quý tu sĩ không thể tiến hành nạp thẻ.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top