[Bảo trì] Bảo trì đột xuất máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất các máy chủ sau:

  • Chi Hổ - 252
  • Mộng Hổ - 253
  • Long Hổ - 254

Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 15h45 đến 17h45 ngày 25/11/2013

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chờ đợi sự kiện nhiệt náo cuối tuần. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top