[Bảo trì] Các cụm máy chủ của Võ Lâm Chi Mộng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ S1, S2, S3, S33 - S38, S76-S81 trên Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

  • Thời gian bảo trì: Từ 13h30 đến 15h00 ngày 26/02/2014.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia  trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top