Bảo trì diễn đàn trong thời gian ngắn

Qúy nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Ban Quản Trị diễn đàn sẽ bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG bao gồm cả diễn đàn Võ Lâm Chi Mộng để nâng cấp hệ thống.

Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 09h30 đến 11h00 sáng thứ Năm - 20/12/2012.

Nội dung: Bảo trì toàn bộ diễn đàn để nâng cấp hệ thống.

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập được vào diễn đàn. Sau thời gian bảo trì, Quý nhân sĩ có thể truy cập diễn đàn và tiếp tục trao đổi thảo luận cùng hảo hữu. Nếu hoàn thành trước thời gian trên hệ thống sẽ mở lại sớm hơn dự kiến.

Nay kính báo,

Ban Quản Trị.

Top