[Bảo trì] Kéo dài thời gian bảo trì máy chủ Thổ Hổ (226)

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành kéo dài thời gian bảo trì cụm máy chủ Thổ Hổ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Bảo trì định kỳ: Chi tiến hành bảo trì ở máy chủ Thổ Hổ (226)

  • Thời gian bảo trì: Từ 1h20 đến 03h00 ngày 11/06/2013.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Ngũ Nhạc Kiếm Phái để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top