[Bảo trì] Nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM xin thông báo đến quý nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng ở tất cả các máy chủ sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 17h45 đến 18h45 - Ngày 17/12/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Tẩy Tủy Kinh để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top