[Bảo trì] Nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM xin thông báo đến quý nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng ở những cụm máy chủ sau đây sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Danh sách các máy chủ sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp:

Máy Chủ Ghi Chú
80 Tài Long
  • Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 03/01/2013.
  • Trong thời gian này, Quý nhân sĩ sẽ không thể tiến hành chuyển đổi Zing Xu thành Vàng
81 Lộc Long
120 Song Long
121 Kỳ Long
122 Vĩ Long
123 Đới Long
136 Việt Long
137 Khí Long
138 Giao Long
139 Giáng Long
144 Hỏa Điêu
145 Thổ Điêu
146 Thủy Điêu

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top