[Bảo trì] Phiên bản V116 - Bắc Đẩu Trận

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 116, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h30 đến 3h ngày 03/01/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Bắc Đẩu Trận.

Sự kiện: Bắc Đẩu Trận
Diễn ra từ ngày 03/01/2014 đến ngày 09/01/2014

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Bắc Đẩu Trận để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top