[Bảo trì] Phiên bản V118 - Táo Quân Về Trời

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 118, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h30 đến 1h30 ngày 17/01/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Táo Quân Về Trời.

Sự kiện: Táo Quân Về Trời
Diễn ra từ ngày 17/01/2014 đến ngày 23/01/2014

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Táo Quân Về Trời để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top