[Bảo trì] Phiên bản V129 - Nhớ Ơn Vua Hùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 129, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 00h00 đến 01h00 ngày 04/04/2014 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Nhớ Ơn Vua Hùng.

Sự kiện: Nhớ Ơn Vua Hùng
Diễn ra từ ngày 04/04/2014 đến ngày 10/04/2014

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Nhớ Ơn Vua Hùng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top