[Bảo trì] Phiên bản V63 - Chúc Mừng Năm Mới

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 63, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 28/12/2012, ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Chúc Mừng Năm Mới .

Sự kiện: Chúc Mừng Năm Mới
Diễn ra từ ngày 28/12/2012 đến ngày 3/01/2013

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng và cùng tận hưởng những giai điệu đón giáng sinh trong sự kiện này.

Nay kính báo,

Top