[Bảo trì] Phiên bản V65 - Mỹ Nữ Quyền Pháp

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 65, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 11/01/2013, ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Mỹ Nữ Quyền Pháp.

Sự kiện: Mỹ Nữ Quyền Pháp
Diễn ra từ ngày 11/01/2013 đến ngày 17/01/2013

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Mỹ Nữ Quyền Pháp để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng và cùng tận hưởng những giai điệu đón giáng sinh trong sự kiện này.

Nay kính báo,

Top