[Bảo trì] Phiên bản V71 - Thập Bát La Hán

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 71, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 22/02/2013, ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Thập Bát La Hán.

Sự kiện: Thập Bát La Hán
Diễn ra từ ngày 22/02/2013 đến ngày 28/02/2013

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Thập Bát La Hán để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng và cùng tận hưởng những giai điệu đón giáng sinh trong sự kiện này.

Nay kính báo,

Top