[Bảo trì] Phiên bản V72 - Lục Mạch Thần Kiếm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 72, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 1/03/2013, ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Lục Mạch Thần Kiếm.

Sự kiện: Lục Mạch Thần Kiếm
Diễn ra từ ngày 1/03/2013 đến ngày 7/03/2013

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Lục Mạch Thần Kiếm để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top