[Bảo trì] Phiên bản V75 - Áo Xanh Tình Nguyện

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 75, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 22/03/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Áo Xanh Tình Nguyện.

Sự kiện: Áo Xanh Tình Nguyện
Diễn ra từ ngày 22/03/2013 đến ngày 28/03/2013

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Áo Xanh Tình Nguyện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top