[Bảo trì] Phiên bản V77 - Ngũ Sắc Chiến Kỳ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 77, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 05/04/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Ngũ Sắc Chiến Kỳ.

Sự kiện: Ngũ Sắc Chiến Kỳ
Diễn ra từ ngày 05/04/2013 đến ngày 11/04/2013

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Ngũ Sắc Chiến Kỳ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top