[Bảo trì] Phiên bản V79 - Giỗ Tổ Hùng Vương

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 79, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 19/04/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sự kiện: Giỗ Tổ Hùng Vương
Diễn ra từ ngày 19/04/2013 đến ngày 25/04/2013

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

 • Thời gian: Từ 2h00 đến 2h45 ngày 19/4/2013
  • 162-Bạch Điêu
  • 163- Mộng Điêu

  • 164- Hồng Điêu

  • 165- Phúc Điêu

  • 166- Mãnh Điêu

  • 167- Hưng Điêu

  • 193- Lộc Điêu

  • 194- Phát Điêu

  • 195- Đạt Điêu

  • 196- Hy Điêu

  • 197- Song Điêu

  • 198-Kiếm Điêu

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Giỗ Tổ Hùng Vương để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top