[Bảo trì] Phiên bản V84 - Kim Cang Bất Hoại

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 84, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 24/05/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Kim Cang Bất Hoại.

Sự kiện: Kim Cang Bất Hoại
Diễn ra từ ngày 24/05/2013 đến ngày 30/05/2013

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Kim Cang Bất Hoại để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top