[Bảo trì] Phiên bản V89 - Cửu Chỉ Thần Cái

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 89, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h50 đến 2h00 ngày 28/06/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Cửu Chỉ Thần Cái.

Sự kiện: Cửu Chỉ Thần Cái
Diễn ra từ ngày 28/06/2013 đến ngày 04/07/2013

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Cửu Chỉ Thần Cái để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top