[Bảo trì] Phiên bản V90 - Ngưu Gia Thôn

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 90, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h50 đến 2h00 ngày 05/07/2013 (rạng sáng), ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Ngưu Gia Thôn.

Sự kiện: Ngưu Gia Thôn
Diễn ra từ ngày 05/07/2013 đến ngày 11/07/2013

Bên cạnh đó, những máy chủ sau sẽ tiếp tục tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống nên sẽ bảo trì vào thời gian sau.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự Kiện Ngưu Gia Thôn để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top