[Bảo trì] Tiến hành bảo trì 1 số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất tất cả các máy chủ vào ngày 17/07/2013.

Thời gian bảo trì: dự kiến từ 15h00 đến 18h00

Bảo trì các máy chủ sau:

 • TRI LONG - 64
 • PHUNG LONG - 74
 • THE LONG - 88
 • HOANG DIEU - 154
 • NGAO DIEU - 168
 • HUYENH DIEU - 186
 • TUYET DIEU - 172
 • DONG DIEU - 177
 • LINH DIEU - 180
 • THINH DIEU - 183
 • PHONG DIEU - 201
 • KINH DIEU - 210
 • THIET DIEU - 213
 • BICH DIEU - 216
 • THUONG DIEU - 219
 • HUYET DIEU - 222
 • HOA DO - 225
 • THIEN HO - 228
 • HAC HO - 231
 • BACH HO - 232
 • PHI HO - 233
 • MANH HO - 234
 • PHUC HO - 236
 • THACH HO - 239
 • BA HO - 240
 • SONG HO - 241

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, các nhân sĩ sẽ không thể tiến hành nạp thẻ.

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chờ đợi sự kiện nhiệt náo cuối tuần. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top