[Bảo trì] Tiến hành bảo trì các máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất tất cả các máy chủ ngay từ bây giờ - 23h00 ngày 13/07/2013.

Thời gian bảo trì: dự kiến trong vòng 30 phút

Bảo trì các máy chủ sau:

 • THUY LONG
 • HANG LONG
 • TRUC LONG
 • QUYEN LONG
 • TRI LONG
 • PHUNG LONG
 • THE LONG
 • LAM LONG
 • HOANG DIEU
 • NGAO DIEU
 • TUYET DIEU
 • DONG DIEU
 • LINH DIEU
 • THINH DIEU
 • PHONG DIEU
 • KINH DIEU
 • THIET DIEU
 • THUONG DIEU
 • HUYET DIEU
 • THIEN HO
 • HAC HO
 • BACH HO
 • PHI HO
 • MANH HO
 • PHUC HO

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chờ đợi sự kiện nhiệt náo cuối tuần. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top