[Bảo trì] Tiến hành bảo trì đột xuất các máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Lỗi bị mất điểm chúc phúc trong trong phiên bản V91, nay Ban Điều Hành game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất tất cả các máy chủ ngay từ bây giờ - 15h00 ngày 12/07/2013.

Thời gian bảo trì: dự kiến trong vòng 30 phút

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chờ đợi sự kiện nhiệt náo cuối tuần. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top