[Hướng dẫn] Hệ thống Tứ Linh Trận

Webgame kiếm hiệp Võ Lâm Chi Mộng giờ đây xuất hiện trận đồ mới Tứ Linh Trận. Đây là 1 loại trận đồ mang nhiều sức mạnh từ 4 loại tứ linh: Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Chu Tước. Cấp nhãn trận pháp càng cao sẽ đem lại thuộc tính Linh Trận càng cao. Nhãn trận đạt 10 sao là cao nhất. Khi cấp đạt đỉnh cao thì sẽ xuất hiện vòng sáng.

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Nâng cấp Tứ Linh Trận

Bước 1: Người chơi vào giao diện Trận Pháp / Tứ Linh Trận

 

Bước 2: Chọn 1 trong 4 loại Tứ Linh để nâng cấp trận pháp của Tứ Linh đó

 

Bước 3: Chọn Có thể tăng để tiến hành nâng cấp


Bước 4: Chọn Nâng cấp hoặc Tự động nâng cấp


Nâng cấp thành công: sẽ gia tăng các thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và các thuộc tính chiến văn. Các thuộc tính chiến văn này sẽ gia tăng lực chiến cho nhân vật một cách đáng kể.


Nâng cấp đạt đến tầng 10 của bất kì Tứ Linh: sẽ nhận được hào quang Tứ Linh Trận và biểu tượng của thú Tứ Linh

Kích Hoạt Mộng Ảo

Bước 1: Trong giao diện Tứ Linh Trận người chơi chọn “Kích hoạt Mộng Ảo Tứ Linh trận”

Bước 2: Chọn Mở rộng để kích hoạt

Kích hoạt thành công: Sẽ nhận được các thuộc tính cộng thêm cho nhân vật

Tấn công: 1500

Phòng thủ: 1500

Sinh lực: 30000

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 70 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Tứ Linh Trận
  • Không thể vượt tầng Tứ Linh Trận để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được
  • Nâng cấp Tứ Linh Trận thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau)
  • Phải nâng cấp đủ 10 tầng của 4 loại Tứ Linh thì mới có thể kích hoạt Mộng Ảo Tứ Linh Trận
Top