[Thông báo] Bảo trì tất cả máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộngquyết định bảo trì đột xuất tất cả các máy chủ vào lúc 17h45 đến 18h30 ngày 03/01/2014.

Thời gian bảo trì: dự kiến trong vòng 45 phút

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chờ đợi sự kiện nhiệt náo cuối tuần. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top