[Thông báo] Thời gian bảo trì hệ thống trang chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo đến các Quý Nhân Sĩ thời gian bảo trì trang chủ vlcm.zing.vn. Như vậy trong khoảng thời gian này, các Quý Nhân Sĩ không thể vào trang chủ game Võ Lâm Chi Mộng.

Thời gian: 05h00 đến 08h00(AM) ngày 25/04/2013.

Rất mong các nhân sĩ thông cảm về sự gián đoạn trên.

Ban Điều Hành xin thông báo để nhân sĩ kip thời cập nhật.

Nay kính báo,

Top