[Cẩm nang] Sử dụng chiêu hỗ trợ hiệu quả

Võ Lâm Chi Mộng là thế giới kiếm hiệp phong phú với rất nhiều chiêu thức võ công.

Cẩm nang này sẽ hướng dẫn quý nhân sĩ cách sử dụng buff hiệu quả nhất cho nhân vật.

Chiến Ý Kích Ngang

Chiêu thức võ công Giang Hồ, tăng tấn công cho nhân vật.

Các chiêu thức hỗ trợ tấn công khác

  • Huyết Ma Phụ Thể
  • Cuồng Công
  • Phá Huyết Cuồng Sát
  • Thuốc Tấn Công

Thuộc tính nhân vật ban đầu

Nhân vật sử dụng Chiến Ý Kích Ngang trước dùng các hỗ trợ khác

Nhân vật sử dụng Chiến Ý Kích Ngang khi đã dùng các hỗ trợ khác

 

Sử dụng chiêu thức theo thứ tự:

1. Cuồng Công

2. Thuốc Tấn Công

3. Huyết Ma Phụ Thể

4. Chiến Ý Kích Ngang

Sử dụng chiêu thức theo thứ tự:

1. Chiến Ý Kích Ngang

2. Huyết Ma Phụ Thể

3. Cuồng Công

4. Thuốc Tấn Công

Khi đang sử dụng buff

Khi chỉ còn Chiến Ý Kích Ngang

Kết Luận:

  • Khi buff theo thứ tự khác nhau, hiệu quả Chiến Ý Kích Ngang duy trì sẽ khác nhau, cho đến khi thực hiện lần sử dụng tiếp theo.
  • Việc sử dụng các chiêu thức hỗ trợ sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi quý nhân sĩ thực hiện đúng thứ tự.
  • Các chiêu thức hỗ trợ Võ Thần Lâm Thể, Miễn Thương, Thuốc Phòng Thủ cũng có trình tự thực hiện tương tự để có hiệu quả tốt nhất.
Top