Hệ thống Năng Động

Hệ thống năng động

Nhân sĩ nhấn vào giao diện góc trên bên phải để mở bảng tính năng Năng Động.

Trong giao diện này, nhân sĩ phải hoàn thành những nhiệm vụ để tích lũy điểm Năng Động và nhận phần thưởng.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể nhấn vào chữ “Nhận” để nhận phần thưởng báo danh mỗi ngày. Mỗi lần bấm chữ “Nhận” sẽ nhận được 20 vàng khóa.

Sau khi báo danh xong, người chơi sẽ nhận được 5 điểm Năng Động và đã hoàn thành 1 nhiệm vụ trong chuỗi tính năng Năng Động.

Phần thưởng

Khi đạt đủ điểm Năng Động tương ứng có thể đổi được các phần thưởng tương ứng:

Số điểm Năng Động Phần thưởng có thể đổi Hình ảnh
30 điểm Rương Thanh Đồng
100 điểm Rương Tử Kim
500 điểm Rương Kim Cương
700 điểm Kho Báu Vô Tận
  • Rương Thanh Đồng mở ra được: 100 vàng khóa
  • Rương Tử Kim, Rương Kim Cương mở ra được ngẫu nhiên 1 đạo cụ trong cửa hàng

  • Kho Báu Vô Tận phải dùng Đá Thiên Nhãn (bán trong Cửa Hàng) để mở. Khi mở ra sẽ được đạo cụ trong cửa hàng (số lượng đạo cụ rất nhiều)
  • Ngoài ra khi báo danh đủ 7 ngày liên tục (nhấn chữ “Nhận” đủ 7 ngày) thì sang tuần kế tiếp khi bấm báo danh lần đầu tiên (nhấn chữ “Nhận”) sẽ nhận được “Túi Quà 1 Tuần”.

Chú ý

  • Điểm Năng Động sẽ được cập nhật vào 0h tối mỗi ngày.
  • Đang tham gia tính năng để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Năng Động mà người chơi bị rớt mạng hay thóat ra ngoài thì xem như không hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Năng Động.
Top