Huân Chương Ất Mùi 2015

Nguồn gốc

  • Huân Chương đặc biệt kỉ niệm Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.
  • Hoạt động Ất Mùi 2015: Mức nạp thẻ 600 vàng.

Nâng cấp

    • Vật phẩm yêu cầu:

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Đá thăng cấp Huân Chương Ất Mùi - Nguồn gốc: Ất Mùi 2015

  • Thăng cấp huân chương:
  • Bấm chọn Thăng Cấp để mở giao diện thăng cấp huân chương:

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Thăng cấp Huân Chương Ất Mùi

  • Mỗi Đá Thăng Cấp Huân Cương Ất Mùi tăng 1500 tấn công cho huân chương.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Nâng cấp Huân Chương Ất Mùi

Chú ý

  • Hoạt động nhận Huân Chương Ất Mùi 2015 chỉ diễn ra từ ngày 13/02/2015 đến 23h59 - 19/02/2015.
Top