Huân Chương “ Thần Điêu Hiệp Lữ “

Hướng dẫn

Nguồn gốc
 • Huân chương đặc biệt chào mừng phiên bản mới “Thần Điêu Hiệp Lữ “.
 • Bán tại cửa hàng nguyên bảo – Trang Bị: Giá 2.888 vàng.
Nâng cấp
 • Sử dụng Long Thần Thạch ( cường hóa thất bại không bị giảm cấp sao ).
Trang bị
 • Nhân vật phải đeo huân chương “Thần Điêu Hiệp Lữ” vào mới có thể kích hoạt được.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

   

 • Khi sử dụng sẽ có hiệu ứng Thần Điêu tại vị trí đan điền. Có thể chọn hiển thị hiệu ứng Thần Điêu hoặc Thái Cực cho nhân vật.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

  Cấp Công Thủ Bạo Tất cả tầng võ công
  0 sao 5.000 2.500 88 88
  1 sao 10.000 5.000 88 88
  2 sao 20.000 10.000 128 128
  3 sao 35.000 17.500 168 168
  4 sao 55.000 22.500 228 228
  5 sao 80.000 40.000 288 288 + 1
  6 sao 110.000 55.000 388 388 + 2
  7 sao 145.000 72.500 488 488 + 3
  8 sao 185.000 92.500 588 588 + 4
  9 sao 230.000 115.000 688 688 + 6
  10 sao 280.000 140.000 888 888 + 8
Top