[Hướng Dẫn] Bánh Kem Sinh Nhật

NPC Bánh Kem Sinh Nhật tại Tương Dương (135.146)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bánh Kem Sinh Nhật
NPC Bánh Kem Sinh Nhật tại Tương Dương

Vật phẩm: Nến Sinh Nhật

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bánh Kem Sinh Nhật
Nến sinh nhật - Vật phẩm hoạt động Bánh Kem Sinh Nhật

Nguồn gốc
 • Thông qua hoạt động đánh quái: Có cơ hội nhận Nến Sinh Nhật*1 (khóa)
 • Cửa Hàng: Nến Sinh Nhật giá 6 vàng.
 • Mỗi ngày có thể mua được 68 cái.
Nội dung hoạt động
 • Người chơi sẽ giao nộp Nến Sinh Nhật cho NPC Bánh Kem Sinh Nhật.
 • Mỗi ngày: Người chơi nộp tối đa 68 Nến Sinh Nhật.
Phần thưởng
 • Số Nến Sinh Nhật giao nộp = số Nguyên liệu cao cấp

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bánh Kem Sinh Nhật

NPC Bánh Kem Sinh Nhật
 • Khi đối thoại "Bánh Kem Sinh Nhật"sẽ hiện ra giao diện hoạt động Nộp Nến(giống Nộp Tách Trà).
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bánh Kem Sinh Nhật

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bánh Kem Sinh Nhật

 • Khi đối thoại "Phần thưởng Tam Niên sẽ hiện ra giao diện nhận thưởng:
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bánh Kem Sinh Nhật

Lưu ý

 • Mỗi ngày chỉ có thể nộp tối đa 68 Nến Sinh Nhật
 • Khi máy chủ nộp Nến Sinh Nhật đủ số lượng yêu cầu. Toàn bộ người chơi trong máy chủ đều có thể nhận quà
Top