[Hướng dẫn] Bát Quái Chưởng

Điều kiện lĩnh ngộ

Tổng cộng có 10 chiêu thức mà người chơi có thể lĩnh ngộ.

Vật phẩm

Bát Cốt Đơn

Bí Kíp Bát Quái Chưởng

Nguồn gốc

Tham gia các hoạt động Event và đánh quái

Các bước nâng cấp Bát Quái Chưởng

Bước 1: Người chơi vào giao diện Công Pháp / Bát Quái Chưởng trong giao diện nhân vật

Bước 2: Người chơi sử dụng Bí Kíp Bát Quái Chưởng (ứng với các tầng) để luyện tập và cường hóa thân thể.

Bước 3: Khi sử dụng thành công sẽ được gia tăng các thuộc tính cộng thêm.

Bước 4: Khi lĩnh ngộ các thuộc tính Bát Quái đã đầy, người chơi mới có thể tiến hành nâng cấp.

Bước 5: Sử dụng Bát Cốt Đơn để tiến hành nâng cấp.

Bước 6: Khi nâng cấp thành công, sẽ có thể luyện tập chưởng thức tiếp theo.

Bí Kíp Bát Quái Chưởng rơi tương ứng với cấp độ quái

Bí Kíp Bát Quái Chưởng 1 & 2
Cấp quái 0 -20
Bí Kíp Bát Quái Chưởng 3 & 4
Cấp quái 20 - 40
Bí Kíp Bát Quái Chưởng 5
Cấp quái 40 - 60
Bí Kíp Bát Quái Chưởng 6
Cấp quái 60 - 80
Bí Kíp Bát Quái Chưởng 7
Cấp quái 80 – 90
Bí Kíp Bát Quái Chưởng 8
Cấp quái 90 trở lên

Chú ý

  • Không thể vượt cấp Bát Quái Chưởng để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm và kỹ năng cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Nâng cấp Bát Quái Chưởng thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
Top