[Hướng dẫn] Bích Hải Triều Sinh Khúc

Vật Phẩm Yêu Cầu

Các bước nâng cấp

Bước 1: Người chơi cần phải lĩnh ngộ Bích Hồ Lạc Phổ mới có thể kích hoạt hệ thống Bích Hải (Bích Hải Triều Sinh Khúc).

Bước 2: Người chơi mở giao diện Công Pháp, mở hệ thống Bích Hải (Bích Hải Triều Sinh Khúc).

Bước 3: Khi có Nhạc Khúc Quyển theo yêu cầu, người chơi chọn “Tăng Công Pháp” để mở giao diện nâng cấp

Bước 4: Người chơi chọn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

Nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

Ngoài ra, khi lĩnh ngộ tầng cao nhất của Bích Hải, sẽ học được chiêu thức Khóc Quỷ Thần.

Kỹ năng tâm pháp – tự động thi triển.

Hiệu quả chiêu thức: trong 10 giây giảm 50% miễn sát thương của mục tiêu, đồng thời tăng bạo kích bản thân.

Chú ý

  • Lĩnh ngộ Bích Hải Triều Sinh Khúc càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
  • Không thể vượt thức Bích Hải Triều Sinh Khúc để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Nâng cấp Bích Hải Triều Sinh Khúc thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
Top