[Hướng dẫn] Bộ Huân Chương “Ngọa Hổ Tàng Long”

[Huân Chương Mới] Huân Chương "Ngọa Hổ"

 • Bán tại Cửa Hàng / Trang Bị: giá 2888 vàng
 • Nâng cấp: bằng Long Thần Thạch à Thất bại sẽ bị giảm cấp sao

CấpCôngThủBạoĐặc Biệt
0 sao 3.200 1.200 144  
1 sao 8.600 3.360 288  
2 sao 13.500 5.400 500  
3 sao 18.000 7.200 720  
4 sao 27.000 10.800 1.200  
5 sao 36.000 14.400 1.800  
6 sao 46.800 18.800 2.700  
7 sao 60.000 24.400 3.600  
8 sao 81.600 32.000 4.680  
9 sao 100.000 40.000 5.800  
10 sao 120.000 50.000 7.200 Tất cả tầng võ công +2

[Huân Chương Mới] Huân Chương "Tàng Long"

  • Bán tại Cửa Hàng / Trang Bị: giá 888 vàng
  • Nâng cấp: bằng Long Thần Thạch à Thất bại sẽ vỡ và nhận được mảnh theo cấp, sử dụng mảnh để ghép thành Huân Chương Cấp Cao.

CấpCôngThủBạoĐặc Biệt
0 sao 3.200 1.200 144  
1 sao 8.600 3.360 288  
2 sao 13.500 5.400 500  
3 sao 18.000 7.200 720  
4 sao 27.000 10.800 1.200  
5 sao 36.000 14.400 1.800  
6 sao 46.800 18.800 2.700  
7 sao 60.000 24.400 3.600  
8 sao 81.600 32.000 4.680  
9 sao 100.000 40.000 5.800  
10 sao 120.000 50.000 7.200 Tất cả tầng võ công +2
  • Bộ Ngọa Hổ Tàng Long (5 sao) -> Sinh Lực +288888
  • Bộ Ngọa Hổ Tàng Long (6 sao) -> Thủ +68888

  • Bộ Ngọa Hổ Tàng Long (7 sao) -> Công +88888

  • Bộ Ngọa Hổ Tàng Long (8 sao) -> Kỹ năng Long Hổ

  • Kỹ năng Long Hổ: Long Hổ tranh đấu, uy lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.

  • Tỉ lệ xuất chiêu: 5% trên mỗi đòn tấn công.

  • Hiệu quả chiêu thức:

   • Bạo kích tăng 268.888 điểm

   • Hơn thế nữa, sát thương tăng gấp 3 lần.

  • Hiển thị hiệu quả chiêu thức:

Xung quanh nhân vật sẽ có rồng quấn quanh

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

Thời gian chiêu thức: 10 giây.

Thời gian chờ: 300 giây.

Hết thời gian chiêu thức, nhân vật sẽ trở lại như cũ.

Top