[Hướng dẫn] Bộ Trang Bị Linh Thú

Thiết Trảo Thú

Nguồn gốc: mua ở hoạt động Long Chi Chúc Phúc

Cường Hóa

Bước 1: Người chơi có thể nhấn vào Thiết Trảo – Thú, chọn “Cường hóa”

 

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, khi đã có đủ Kim Linh Đơn như yêu cầu, có thể chọn “Cường hóa” để nâng cấp Thiết Trảo Thú.

Nâng cấp thành công: Thiết Trảo – Thú sẽ gia tăng 1 cấp sao và gia tăng thuộc tính cộng thêm của trang bị.

Nâng cấp thất bại: Thiết Trảo – Thú sẽ bị mất đi

Các cấp độ của Thiết Trảo - Thú

Ghi chú

 • Nâng cấp thất bại: Thiết Trảo – Thú sẽ bị mất đi
 • Tỉ lệ nâng cấp Thiết Trảo – Thú là ngẫu nhiên, cấp độ càng cao, tỉ lệ thất bại càng cao.

 

Ngọc Bội Thú

Nguồn gốc: quà tặng khi mở các gói quà ở hoạt động Long Chi Chúc Phúc

Cường hóa: mua ở hoạt động Long Chi Chúc Phúc

 • Bước 1: Người chơi có thể nhấn vào Nghịch Lân Bội – Thú, chọn “Cường hóa”

 • Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, khi đã có đủ Kim Linh Đơn như yêu cầu, có thể chọn “Cường hóa” để nâng cấp Thiết Trảo Thú.

 • Nâng cấp thành công: Nghịch Lân Bội – Thú sẽ gia tăng 1 cấp sao và gia tăng thuộc tính cộng thêm của trang bị.

  Nâng cấp thất bại: Nghịch Lân Bội – Thú sẽ bị giảm 1 cấp sao

  Các cấp độ của Thiết Trảo - Thú:

Ghi chú

 • Nâng cấp thất bại: Nghịch Lân Bội – Thú sẽ bị giảm 1 cấp sao
 • Tỉ lệ nâng cấp Thiết Trảo – Thú là ngẫu nhiên, cấp độ càng cao, tỉ lệ thất bại càng cao.

 

Phi Phong – Thú & Khuyên - Thú

Nguồn gốc: phần thưởng từ các gói quà Long Chi Chúc Phúc

Đổi Trang bị và Cường Hóa

 • Bước 1: Người chơi vào hoạt động Trang Bị Linh Thú ở Hoạt Động Đặc Biệt

 • Bước 2: Tại giao diện Trang Bị Linh Thú, người chơi dùng Thẻ Trang Bị Linh Thú để đổi trang bị

 • Bước 3: Tại giao diện Trang Bị Linh Thú, người chơi dùng Thẻ Trang Bị Linh Thú để đổi trang bị thú cấp cao hơn:

Ghi chú

 • Chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 loại Phi Phong Tấn Công hay Phòng Thủ
 • Chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 loại Khuyên Tấn Công hay Phòng Thủ
 • Trang bị Phi Phong và Khuyên chỉ có thể ghép theo công thức chứ không thể cường hóa
 • Các cấp trang bị kế tiếp sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo

 

Giáp – Thú

Nguồn gốc: phần thưởng từ gói quà Kỳ Môn Tuyệt Diệu ở Hoạt Động Tiền Trang Tương Dương.

Ghi chú

 • Các cấp trang bị kế tiếp sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo.

 

Hướng dẫn sử dụng

Người chơi phải cưỡi thú cưỡi sau đó có thể nhấn “Trang bị thú cưỡi” để đeo Trang Bị Linh Thú

 

Thuộc tính đặc biệt

Khi có đủ 5 trang bị Linh Thú (Bản Cuối) sẽ kích hoạt được thuộc tính đặc biệt cho Thú Cưỡi. (cập nhật sau)

Top