[Hướng dẫn] Chân Võ Thất Tiệt

Vật Phẩm Yêu Cầu

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Nguồn gốc: Thông qua hoạt động Long Chi Chúc Phúc.

Các bước nâng cấp:

Bước 1: Người chơi cần phải có Thất Tiệt Khẩu Quyết mới có thể kích hoạt hệ thống Chân Võ Thất Tiệt.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Bước 2: Người chơi mở giao diện Nhân vật, mở hệ thống Chân Võ Thất Tiệt.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Bước 3: Người chơi có Thất Tiệt Trận Phổ có thể tiến hành chọn "Nâng cấp" để lĩnh ngộ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Bước 4: Tại giao diện nâng cấp, người chơi có thể chọn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Bước 5: Khi nâng cấp thành công tầng đầu tiên sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm và tầng võ công.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Khi nâng cấp thành công tầng cao hơn, sẽ x2 thuộc tính của các tầng trước đó.

Riêng tầng võ công sẽ tăng ở các tầng như sau:

Đãi ngộ

Tầng võ công (tổng cộng)

Tầng 1

+1 tầng võ công

Tầng 2

+1 tầng võ công

Tầng 3

+1 tầng võ công

Tầng 4

+1 tầng võ công

Tầng 5

+2 tầng võ công

Tầng 6

+3 tầng võ công

Tầng 7

+5 tầng võ công

Kỹ năng đặc biệt:

Khi lĩnh ngộ tầng 7 của Chân Võ Thất Tiệt Trận sẽ tự động lĩnh ngộ chiêu thức Thất Tiệt Quyết.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Chân Võ Thất Tiệt

Chú ý

  • Lĩnh ngộ Chân Võ Thất Tiệt càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
  • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
  • Thuộc tính cộng thêm hiển thị là tổng các thuộc tính ở tầng đã lĩnh ngộ.
Top