[Hướng dẫn] Chuỗi Sự Kiện Giáng Sinh

Hoạt động Giáng Sinh An Lành

Khảm Ngôi Sao An Lành vào huân chương Giáng Sinh An Lành sẽ x2 thuộc tính tấn công cho huân

Dùng Đá Thăng Cấp Giáng Sinh để tăng thuộc tính cộng thêm cho huân chương Giáng Sinh An Lành

Hoạt động 2: Nón Giáng Sinh

Nguồn gốc: thu thập từ hoạt động đánh quái.

Nộp Nón Giáng Sinh theo tổng số tích lũy mà máy chủ đạt được sẽ có thể nhận các gói quà.

Nón Giáng Sinh*8888 Quà Giáng Sinh Sơ

Trung

Nón Giáng Sinh*18888 Quà Giáng Sinh Trung

Cao

Nón Giáng Sinh*28888 Quà Giáng Sinh Cao

Hoạt động 3: Gậy Giáng Sinh

Nguồn gốc

  • Sóc Báu: có tỉ lệ 100% rớt ra 01 Gậy Giáng Sinh 2014  
  • Boss Thống Lĩnh Chiến Trường Tống Mông: có tỉ lệ 100% rớt ra 01 Gậy Giáng Sinh 2014   
  • Cờ Bang: đánh bại cờ bang sẽ có tỉ lệ 100% rớt ra Gậy Giáng Sinh 2014    
  • Cửa Hàng Thành Chiến: 20 điểm = 01 Gậy Giáng Sinh 2014    
  • Phần thưởng nộp: Khi nộp thành công 1 Gậy Giáng Sinh 2014    người chơi sẽ nhận được Nguyên Liệu Cao Cấp*3(khóa).

Chúc quý nhân sĩ ngập tràn niềm vui với bằng hữu trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng vào mùa Giáng Sinh này.

Lưu ý:

  • Hạn chót nộp nguyên liệu Gậy Giáng Sinh là hết ngày 24/12/2014.
Top