[Hướng dẫn] Chuyển đổi môn phái và trang bị

Vật phẩm yêu cầu:

  • Bùa Đổi Môn Phái

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

  • Chuyển Chức Huyền Thiết

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Nguồn gốc

  • Có thể mua trong cửa hàng giá 888v hoặc nhận tại hoạt động thưởng 7 ngày đăng nhập Võ Lâm Chi Mộng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Điều kiện chuyển đổi môn phái

  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên mới có thể chuyển
  • Nhân vật phải tháo hết trang bị môn phái đang mặc (không cần tháo Huân Chương và Thần Binh)
  • Đạo cụ Bùa Đổi Môn Phái
  • Nhân vật đã học đủ kĩ năng môn phái

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 • Tháo toàn bộ trang bị của môn phái hiện tại trên người

Các bước chuyển đổi môn phái

Bước 1: Sử dụng Bùa Đổi Môn Phái sẽ xuất hiện giao diện Đổi môn phái

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Giao diện đổi môn phái: Nhânm vật nam

 

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Giao diện đổi môn phái: Nhânm vật nữ

Bước 2: Chọn môn phái cần đổi sau đó chọn “Đồng ý đổi” để tiến hành đổi phái

Chuyển đổi Trang bị

- Người chơi cần dùng Huyền Thiết Chuyển Chức để tiến hành đổi trang bị sang môn phái mới

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Người chơi đến tìm NPC Lôi Đại Thiết (109:139) chọn "Đổi trang bị môn phái" sẽ xuất hiện giao diện Đổi Trang Bị

Dùng đạo cụ Chuyển Chức Huyền Thiết để tiến hành đổi trang bị

Đặt trang bị cùng loại của môn phái khác, có thể chuyển sang trang bị phái khác.

Bước 1: Chọn Môn phái cần chuyển đổi

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 

Bước 2: Đặt trang bị sau đó chọn chuyển đổi để tiến hành đổi trang bị.

Trang bị chuyển đổi thành công sẽ giữ nguyên toàn bộ thuộc tính của trang bị.

Bước 3: Chuyển đổi trang bị thành công, tiếp tục bôn tẩu với những trang bị thời trang nhất

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 

Ưu Đãi Trang Bị Môn Phái Mới (Bạch Đà và Minh Giáo)

 • Hai môn phái mới: Bạch Đà và Minh Giáo chỉ có trang bị cấp 80, 120, 150. Vì vậy, người chơi có thể thu thập trang bị theo các ưu đãi như sau:
Trang bị cấp 80

 • Dùng trang bị cấp 80 của các môn phái khác để đổi thông qua chức năng đổi trang bị phái tại NPC Vương Đại Thiết.
Trang bị cấp 120:

 • Dùng trang bị cấp 100 của các môn phái khác để đổi trực tiếp trang bị cấp 120 của Minh Giáo và Bạch Đà thông qua chức năng đổi trang bị phái tại NPC Vương Đại Thiết.
 • Dùng trang bị cấp 80 của Minh Giáo và Bạch Đà tiến giới trực tiếp trang bị cấp 120 tại hoạt động Trang Bị 120 (với công thức đổi ưu đãi 4 Huyền Thiết Thượng Cổ)
Trang bị cấp 150:
 • Dùng Đá Bổ Thiên của chính bổn phái để tiến giới từ trang bị cấp 120 trong hoạt động Trang Bị 150
 • Dùng trang bị cấp 150 của các môn phái khác để đổi trang bị cấp 150 của Minh Giáo và Bạch Đà thông qua chức năng đổi trang bị phái tại NPC Vương Đại Thiết.

 

Lưu ý:

 • Chỉ có thể chuyển đổi nhân vật cùng giới tính, không thể chuyển nhân vật từ Nam sang Nữ và ngược lại.

Có nghĩa là:

Nhân vật nam: Thiếu Lâm  <=> Toàn Chân <=> Minh Giáo

Nhân vật nữ   : Đào  Hoa    <=>    Cổ Mộ     <=> Bạch Đà Sơn

Top