[Hướng dẫn] Code Cầm Kỳ Thi Họa

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

"Cầm Kỳ Thi Họa" vốn là những thú vui tao nhã của những bực văn nhân kỳ tài. Nay, VLCM xin gửi đến quý nhân sĩ võ lâm cơ hội nhận loại code đặc biệt này, với cách thức nhận code như sau:

 • VIP nhận trực tiếp thông qua trang PHÁT CODE
  Điều kiện: tài khoản có mức nạp > 18.888 vàng
  Thời gian tính tích lũy:
  từ ngày 26/10/2014 đến ngày 22/01/2015.
  Thời gian nhận code:
  từ 10h00 ngày 24/01/2015
 • Kênh CcTalk Phòng 202: Đủ 50 điểm có thể đổi Code tại CcTalk.

Top