Hướng Dẫn Công Pháp Cầm Nã Huyệt

Hướng dẫn công pháp Cầm Nã Huyệt

Mở Công Pháp

  • Vật phẩm yêu cầu: Bí Kíp Cầm Nã Huyệt (giá 88vàng/1cái) tại hoạt động Mở Tính Năng.

  • Nhấp chọn sử dụng để mở công pháp.

  • Giao diện Cầm Nã Huyệt mở thành công sẽ xuất hiện ở trang Công Pháp.

Nâng Cấp Công Pháp

  • Vật phẩm yêu cầu:Cầm Nã Huyệt Nhân (giá 30vàng/1viên) được bán tại hoạt động Thần Long Giáng Thế.

  • Nâng cấp:
  • Bấm chọn “Lĩnh ngộ thức này” để mở giao diện nâng cấp Cầm Nã Huyệt. .

  • Để nguyên liệu nâng cấp trong hành trang và bấm chọn Bắt đầu để tiến hành nâng cấp.

  • Lĩnh ngộ thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

  • Sau khi công pháp Cầm Nã Huyệt lĩnh ngộ toàn bộ tầng, nhân vật sẽ nhận được chiêu thức bị động “Cầm Nã Huyệt”.

Lưu ý

 • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
 • Nhân vật có thể sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để nâng cấp từ tầng 1.
 • Các thuộc tính cộng thêm ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.

Top