[Hướng dẫn] Cửu Khúc Trận

Vật phẩm yêu cầu:

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Các bước nâng cấp:

Bước 1: Người chơi cần phải có Hoàng Hà Trận Phổ mới có thể kích hoạt hệ thống Cửu Khúc Trận.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Bước 2:  Người chơi mở giao diện Nhân vật, mở hệ thống Cửu Khúc Trận.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Bước 3:Người chơi có Hoàng Hà Trận Phổ có thể tiến hành chọn "Nâng cấp" để lĩnh ngộ.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Bước 4: Tại giao diện nâng cấp, người chơi có thể chọn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Bước 5:Khi nâng cấp thành công tầng đầu tiên sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Cửu Khúc Trận

Khi nâng cấp thành công tầng cao hơn

Chú ý

  • Lĩnh ngộ Cửu Khúc Trận càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
  • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
  • Thuộc tính cộng thêm hiển thị là tổng các thuộc tính ở tầng đã lĩnh ngộ.
Top