[Hướng dẫn] Đế Vương Bảo Đồ

Vật phẩm yêu cầu:

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Đế Vương Bảo Đồ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Đế Vương Bảo Đồ

Nguồn gốc: Hoạt động Thả Diều và các gói quà Cuối Tuần / Đầu Tuần / Hưởng Lộc.

Các bước tham gia:

Bước 1: Người chơi có  03 Mảnh Tàng Bảo Đồ có thể đổi Đế Vương Bảo Đồ tại Hoạt Động Thường Niên.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Đế Vương Bảo Đồ

Bước 2: Nhấn sử dụng Đế Vương Bảo Đồ, xuất hiện giao diện chọn Huân Chương Cực Phẩm

Bước 3: Người chơi chọn Huân Chương Cực Phẩm mong muốn, sau đó chọn “Đổi”

Chú ý

  • Huân Chương Cực Phẩm không thể hủy, vì vậy cần lựa chọn kỹ trước khi sử dụng.
  • Huân Chương đã có sẽ có chữ "Đã Nhận", nên chọn các Huân Chương khác vì không thể đeo Huân Chương giống nhau cùng lúc.
Top