[Hướng dẫn] Giáng Long Thập Bát Chưởng

Giáng Long Thập Bát Chưởng là võ học chấn bang của Cái Bang. Chưởng pháp gồm 18 thức và võ công cương mãnh nhất trong thiên hạ. Giáng Long Thập Bát Chưởng này là môn võ chí dương và cương mãnh tuyệt luân phù hợp với người chính trực và kiêu dũng. Cao thủ luyện thành tuyệt học này có được sức mạnh “Hàng Long Phục Hổ” và nội công vô cùng thâm hậu. Ngoài ra, có thể hòa hợp với các võ học khác, đạt đến đẳng cấp thượng thừa.

Nguyên Liệu

Bí Kíp Giáng Long

Nguồn Gốc

  • Tham gia hoạt động Event hàng tuần
  • Mở Kho Báu Vô Tận
  • Mua tại “Giới Hạn Mua” trong “Cửa Hàng Nguyên Bảo”

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Người chơi mở giao diện Công pháp tại giao diện nhân vật, nhấn vào “GL 18 Chưởng”

Bước 2: Người chơi nhấn vào “Chiêu thức lĩnh ngộ” để xuất hiện giao diện lĩnh ngộ:

Bước 3: Khi có đủ Bí Kíp Hàng Long để lĩnh ngộ, nhấn vào “Bắt đầu” để tiến hành lĩnh ngộ

Ngoài ra, người chơi có thể nhấn vào “Tự động”, hệ thống sẽ tiến hành quá trình lĩnh ngộ một cách tự động.

Lĩnh ngộ 1 thức của võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng thành công, người chơi sẽ gia tăng được thuộc tính cộng thêm và võ công cộng thêm.

Thức 1: Hàng Long Hữu Hối

Thức 2: Phi Long Tại Thiên

Thức 3: Kiến Long Tại Điề

Thức 4: Hồng Tiệm Vu Lực

Thức 5: Tiềm Long Vật Dụng

Thức 6: Lợi Thiệp Đại Xuyên

Thức 7: Đột Như Kì Lai

Kích hoạt 1/3 ô tổ hợp kỹ năng, để kết hợp võ học đặc biệt với võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng

Thức 8: Chấn Kinh Bách Lý

Thức 9: Hoặc Dược Tại Uyên

Thức 10: Song Long Thủ Thủy

Thức 11: Thời Thừa Lục Long

Thức 12: Long Đằng 5 Nhạc

Thức 13: Thần Long Hàng Thế

Thức 14: Long Du Thiên Địa

Thức 15: Long Chiến Vu Dã

Thức 16: Lí Sương Băng Chí

Thức 17: Quần Long Vô Thủ

Thức 18: Thần Long Bãi Vỹ

Võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng

Khi lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng thức thứ 6 thành công, người chơi sẽ lĩnh ngộ được võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Ô tổ hợp kỹ năng: tùy theo số thức lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng mà người chơi có thể kích hoạt ô tổ hợp kỹ năng (tối đa 3 ô)

Số thức đã lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng Số ô tổ hợp kỹ năng được kích hoạt Hình ảnh chiêu thức
0 - 5 -
6 - 11
12 - 17
18

Lĩnh ngộ kỹ năng thành công: Người chơi có thể đặt các chiêu thức đặt biệt vào Ô tổ hợp kỹ năng và gắn chiêu thức Giáng Long Thập Bát Chưởng vào ô phím tắt.

Kỹ năng đặc biệt:

Gồm có 12 kỹ năng mà người chơi có thể kết hợp theo nhiều cách khác nhau ở Ô tổ hợp kỹ năng.

Hình ảnh Tên kỹ năng Hình ảnh Tên kỹ năng
Đại Lực Kim Cang Hấp Tinh Đại Pháp
Điểm Huyệt Tuyệt Mạch Hóa Công Đại Pháp
Ngũ Độc Kỳ Kinh Miên Cốt Đại Pháp
Thác Cốt Phân Thân Thoát Bào Liệt Giáp
Sư Tử Hống Bạch Thủ Cách Nhẫn
Thiên Hoan Chưởng Sát Chưởng

Kỹ năng được đặt vào Ô tổ hợp kỹ năng sẽ được thi triển song song khi người chơi thi triển chiêu thức Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 70 mới có thể luyện Giáng Long Thập Bát Chưởng
  • Thuộc tính cộng thêm và võ công cộng thêm không cộng dồn và chỉ tính ở thức cao nhất đã lĩnh ngộ.
  • Chỉ có 12 kỹ năng đặc biệt mới có thể đặt vào Ô tổ hợp kỹ năng
  • Kỹ năng được đặt vào Ô tổ hợp kỹ năng sẽ được thi triển song song khi người chơi thi triển chiêu thức Giáng Long Thập Bát Chưởng.
  • Người chơi có thể dùng Nguyên Liệu Cao Cấp để tiến hành lĩnh ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Top