[Hưỡng Dẫn] Hệ Thống Đấu Chuyển Tinh

Vật phẩm yêu cầu

  • Bí Kíp Đấu Chuyển Tinh

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận
Nguồn gốc: Hoạt động đặc biệt

  • Tinh Trận Đồ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận
Nguồn gốc: Hoạt động Thần Long Giáng Thế

Kích hoạt tính năng

  • Chọn “ Sử Dụng “ để kích hoạt tính năng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

  • Tính năng đã được kích hoạt

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Các bước nâng cấp

Bước 1: Chọn “ Tăng công pháp “ để tiến hành nâng cấp

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Bước 2: Tại giao diện Tăng công pháp chọn ” Bắt đầu “  hoặc “ Tự động “

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Bước 3: Nâng cấp thành công

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 

Chỉ số thuộc tính tăng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 

Hệ thống Đấu Chuyển Tinh tầng thứ 7

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 

Khi đã lĩnh ngộ tất cả các tầng Đấu Chuyển Tinh, thì võ công tối thượng Đấu Chuyển Tinh sẽ được kích hoạt

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Lưu ý

 • Lĩnh ngộ Đấu Chuyển Tinh càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
 • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
 • Đấu Chuyển Tinh tầng 4 mới có thể dùng thăng đơn và Nguyên liệu cao cấp.
 • Thuộc tính cộng thêm hiển thị là tổng các thuộc tính ở tầng đã lĩnh ngộ.
Top