[Hướng dẫn] Hệ thống Kim Chung Tráo

Kim Chung Tráo là thần công vô thượng. Sau khi luyện, biến thành thân kim cang hộ pháp. Thần công nội ngoại song tu [Hộ Thể Thần Đơn] đả thông bách cốt, nghiên cứu [Kim Chung Tráo Quyền] luyện thể cường thân, tiến hành nhiều lần sẽ đạt được.

Điều kiện thăng cấp

Người chơi cấp 70 trở lên mới có thể tu luyện

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Tổng cương

Bước 1: Người chơi mở giao diện Công pháp, chọn “Chung Tráo” để vào hệ thống Kim Chung Tráo

 

Bước 2: Chọn “Lĩnh ngộ thức này”  để mở giao diện nâng cấp Kim Chung Tráo

 

Bước 3: Nhấn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp Kim Chung Tráo

 

Bước 4: Nâng cấp thành công có thể dùng Vé Kim Chung Tráo để tăng uy lực hộ thể của Kim Chung Tráo

 

Lĩnh ngộ Kim Chung Tráo ứng với các tầng 6, 9, 12 sẽ xuất hiện và gia tăng chân khí hộ thể (tối đa 3 viên).

Tác dụng: Hóa giải và triệt tiêu hầu như tối đa sức mạnh từ đòn tấn công của đối thủ

Chân Khí Hộ Thể khi bị mất do đòn sát thương của đối phương sau 60 giây sẽ tự động hồi phục.

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 70 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Kim Chung Tráo.
  • Không thể vượt thức Kim Chung Tráo để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Nâng cấp Kim Chung Tráo thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
  • Chân Khí Hộ Thể khi bị mất do đòn sát thương của đối phương sau 60 giây sẽ tự động hồi phục.
  • Kim Chung Tráo tầng 6, 9, 12 sẽ xuất hiện và gia tăng chân khí hộ thể (tối đa 3 viên).
  • Vé Kim Chung Tráo rơi ra từ quái có cấp độ 74 - 90
Top