[Hưỡng Dẫn] Hệ Thống Tham Hợp Chỉ

Vật phẩm yêu cầu

  • Bí Kíp Tham Hợp Chỉ Phổ

Webgame VLCM

Nguồn gốc: Hoạt động đặc biệt

  • Tham Hợp Bí Quyết

Webgame VLCM

Nguồn gốc: Hoạt động Thần Long Giáng Thế

Kích hoạt tính năng

  • Chọn “ Sử Dụng “ để kích hoạt tính năng

Webgame VLCM

  • Tính năng đã được kích hoạt

Webgame VLCM

Các bước nâng cấp

Bước 1
 • Chọn “ Tăng công pháp “ để tiến hành nâng cấp

Webgame VLCM

Bước 2
 • Tại giao diện Tăng công pháp chọn ” Bắt đầu “  hoặc “ Tự động “

Webgame VLCM

Bước 3
 • Nâng cấp thành công

Webgame VLCM

   • Chỉ số thuộc tính tăng

  Webgame VLCM

   

   • Hệ thống Tham Hợp Chỉ 7 tầng

  Webgame VLCM

   

   • Khi đã lĩnh ngộ tất cả các tầng Tham Hợp Chỉ, thì võ công tối thượng Tham Hợp Chỉ sẽ được kích hoạt

  Webgame VLCM

  Lưu ý

  • Lĩnh ngộ Tham Hợp Chỉ càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
  • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
  • Tham Hợp Chỉ tầng 4 mới có thể dùng Nguyên liệu cao cấp.
  • Thuộc tính cộng thêm hiển thị là tổng các thuộc tính ở tầng đã lĩnh ngộ.
  Top