[Hướng dẫn] Hệ thống Thập Bát Đồng Nhân Ải

Thập Bát Đồng Nhân Trận là Thủ Sơn Trận Pháp của Thiếu Lâm Tự, dù ra hay vào Thiếu Lâm Tự cũng nhận thử thách này. Có thể luyện cùng Thủ Trận Đồng Nhân, qua được sẽ lĩnh ngộ được [La Hán Giáng Thế] của Võ Lâm.

Điều kiện thăng cấp

Người chơi cấp 75 trở lên mới có thể tu luyện

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Các bước nâng cấp

Bước 1: Người chơi mở giao diện Công pháp, chọn “Đồng Nhân Ải” để vào hệ thống Thập Bát Đồng Nhân Ải

 

Bước 2: Chọn “Bắt đầu vượt ải” để tiến hành vượt Thập Bát Đồng Nhân Ải

 

Bước 3: Nhấn “Bắt đầu vượt ải” để tiến hành nâng cấp

Nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và các kỹ năng hỗ trợ.

La Hán Giáng Thế là chiêu thức bị động được lĩnh ngộ khi vượt qua được ải thứ 12.

Ải 12: tạo ra sát thương đồng thời đánh lui mục tiêu

Ải 18: tạo ra sát thương đồng thời đánh choáng mục tiêu

 

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 75 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Thập Bát Đồng Nhân Ải.
  • Không thể vượt thức Thập Bát Đồng Nhân Ải để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Thập Bát Đồng Nhân Ải tu luyện đến tầng 12 sẽ tự động lĩnh ngộ được chiêu thức La Hán Giáng Thế (kỹ năng tâm pháp – tự động sử dụng).
  • Nâng cấp Thập Bát Đồng Nhân Ải thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau)
Top