[Hướng dẫn] Hệ thống Tử Hà Thần Công

Nội công thượng thừa của phái Hoa Sơn. Khi mới thi triển ẩn hiện tựa mây trời, rồi mạnh như lôi đình, sau cùng bao phủ cả trời đất. Sắc thài của người thi triển đầy tử khí, cho nên được gọi là "Tử Hà".

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Nâng cấp Tử Hà Thần Công

Bước 1: Người chơi vào giao diện Công Pháp / Tử Hà Thần Công

 

Bước 2: Chọn Lĩnh ngộ thức này để tiến hành lĩnh ngộ.

 

Bước 3: Xuất hiện giao diện nâng cấp Tử Hà Thần Công

 

Bước 4: Chọn Bắt đầu hoặc Tự động để nâng cấp

 

Nâng cấp thành công: sẽ gia tăng các thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

 

Thuộc tính tăng hiện tại = Tổng thuộc tính ở các chiêu thức đã Ngộ

 

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 50 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Tử Hà Thần Công.
  • Không thể vượt tầng Tử Hà Thần Công để nâng cấp.
  • Thuộc tính tăng hiện tại = Tổng thuộc tính ở các chiêu thức đã Ngộ
  • Nâng cấp Tử Hà Thần Công thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
  • Có thể sử dụng nguyên liệu cao cấp để nâng cấp.
Top